Hlavní 282/79, 696 04 Svatobořice-Mistřín, ČR info@tqm-bohemia.cz +420 777 337 049

INTERIM MANAGEMENT

Interim management

Potřebujete pracovníka do týmu, odborníka, IHNED? Máte nedostatečné kapacity, onemocněl nebo náhle ukončil pracovní poměr někdo z vašeho týmu? Potřebujete posílit tým pouze na přechodné období? Například při stěhování výroby, náběhů nových projektů, navýšených požadavků ze strany zákazníka, navýšení výrobní kapacity, při eskalaci…?

Řešením je interim management.

Interim management je moderní trend v případě řešení okamžité personální potřeby. Interim manažer je osoba, která nastoupí do dané firmy s konkrétními úkoly, a tak se na přesně definovaný čas stává výkonným článkem této firmy. Oproti poradenství máte v případě interim pozice k dispozici odborníka, který se okamžitě stává plnohodnotným členem vašeho týmu, ihned začne pracovat na předem stanovených cílech, a to po jasně stanovenou délku interim projektu (obvykle od 3 do 9 měsíců). Díky tomu máte nezávislého odborníka a máte tak přímý vliv na výsledek. 

Základní předpoklad úspěchu je znalost poptávané problematiky a nástup IHNED.

Disponujeme týmem odborníků v různých oborech průmyslu (kvalita, logistika, výroba, technologie, projektový management, lidské zdroje, finance,…) se zkušenostmi v široké škále komodit (Gumové díly, Plasty, Kovy, Termo díly, Elektro díly, Odlitky, Obráběné díly, Svařované díly, Světelná technika, Kůže, Textilie, Balení, Barvy a chemie, zákazníkem nominované díly atd.) a na různých úrovních řízení – od specialistů po manažery.